Return to site

Toekomstbestendige gemeente

De gemeente speelt een sleutelrol om klimaatverandering tegen te gaan. Enerzijds kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het voorkomen van klimaatverandering. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op elektrische mobiliteit in de gemeente. Anderzijds kan de gemeente de effecten van de klimaatverandering, zoals de kans op overstromingen of het hitte-eiland-effect tegengaan, door op een goede manier om te gaan met de publieke ruimte.

 

Met : Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu), Tom D'hollander (Infopunt Publieke Ruimte) en Koen Laurent (milieu-ambtenaar Lint)

Erik Grietens, beleidsmedewerker Ruimte bij Bond Beter Leefmilieu en Tom D'hollander, gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging en van daaruit coördinator van het Infopunt Publieke Ruimte lichten toe hoe je met stedenbouwkundige ingrepen de kern(en) in je gemeente toekomstbestendig kan maken. Versterken van kernen is daarbij erg belangrijk.

 

Deelnemers krijgen tips en tricks over maatregelen die men kan treffen in eigen dorp of de wijken van de eigen stad. Ingrepen in de publieke ruimte mét langdurig effect en innovatieve manieren om aan zo'n ingrepen te werken komen aan bod. Koen Laurent, milieu-ambtenaar van de gemeente Lint, komt immers toelichten hoe men daar in het kader van LaMA een participatief traject liep om met een testopstelling toe te werken naar een gewijzigde verkeerssituatie in de gemeente, mét impact.

LaMA LINT_foto NDM
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly