In deze sessie stellen we ons de vraag hoe we vervoersarmoede kunnen tegengaan. We gaan na hoe je het bestaande vervoersaanbod in je gemeente kan optimaliseren en wat de best practices in binnen- en buitenland zijn

Met:

  • Marja Hermans, stafmedewerker Welzijnsschakels vzw, Verantwoordelijke Communicatie en themawerk vervoersarmoede
  • Ine Bosmans, Mobiel21
  • Rebecca De Backer, TreinTramBus

De individualisering van de maatschappij neemt steeds sterker toe. Daarnaast hebben steeds meer mensen ten gevolge van de vergrijzing nood aan ondersteuning. Steeds meer dorpen hebben geen voorzieningen zoals winkels of postkantoren. Het openbaar vervoer op het platteland werd de afgelopen jaren afgebouwd, waardoor vervoersarmoede voor steeds meer mensen werkelijkheid werd. Al deze maatschappelijke tendensen werken sociaal isolement in de hand.

In de sociale economie groeien steeds meer initiatieven die mogelijkheden bieden voor duurzame mobiliteit. De fietspunten aan de stations kennen we al langer, waar naast fietsen verhuren/uitlenen ook de mogelijkheid is tot kleine herstellingen. Diensten, zoals winkels, kunnen door middel van sociale economie een nieuwe impuls krijgen. Een Dorpspunt combineert beide elementen: Het is zowel een buurtwinkel voor lokale producenten en landbouwers, een afhaalplek voor online-bestellingen, een ontmoetingsplek waar je kan binnenlopen voor een praatje als een mobiliteitshub.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly