Return to site

Slim naar Antwerpen

Slim naar Antwerpen, da’s zorgen voor een bereikbare stad! In 2014 kreeg Marijke De Roeck als programmamanager ‘Slim naar Antwerpen’ de opdracht om in het kader van de Masterplan 2020-projecten werk te maken van een modal shift. Ze neemt ons mee in de keuzes die werden gemaakt in Antwerpen en de aanpak die mikt op erg diverse doelgroepen en werkt met zeer uiteenlopende maatregelen. Wat kunnen andere steden en gemeenten hieruit leren om te werken aan de modal shift van hun bewoners, kmo’s, …

Als inleiding van deze sessie toont Marijke De Roeck vooral het belang aan van een gerichte communicatie-en marketing strategie en van zachte maatregelen om mobiliteitsgedragsveranderingen te bekomen. Eén gezamenlijk merk overkoepelt verschillende mobiliteitsproducten: Slim naar Antwerpen. Antwerpen toont met deze strategie het belang aan van een aanpak waarbij de gebruiker centraal staat. En dat samenwerken loont.

  1. Werkgeversaanpak en Kortingsregeling (e-)fiets door Steven Windey en David Van Proeyen

Het realiseren van slimme mobiliteit is geen zaak van de overheid (gemeente, stad, hogere overheid) alleen. Via de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen willen we deelnemers tonen hoe werkgevers betrokken en ondersteund kunnen worden om samen met hun werknemers meer slimme verplaatsingen te realiseren. De sprekers lichten toe hoe je een aanbod van producten en diensten voor werkgevers kan samenstellen. Denk daarbij aan de mobiliteitsscan, tools voor spitsmijdingen, inzetten van beloningen, app Rinig Ring, en meer. En ze gaan dieper in op één van de meeste effectieve acties om werknemers uit de auto te krijgen, de ‘kortingsregeling (e-)fiets’. De deelnemers zoeken ook zelf uit waarom en hoe ze zelf met werkgevers aan de slag zouden kunnen gaan door in te gaan op vragen als:

  • Welke mobiliteitsthema’s zijn belangrijk voor een werkgever in uw gemeente?
  • Met welke producten, diensten, acties…kan u werkgevers ondersteunen?
  • Hoe bereikt u als gemeente de bedrijven in uw gemeente en hoe blijft u ze betrekken?
  • Op wie kan u beroep doen om werkgevers te ondersteunen?

2. Bewonersaanpak en samenwerking met andere gemeenten door Annelies Heyns, Stad Antwerpen

In deze sessie word je eerst even op de proef gesteld: welke vervoerstype ben jij? Vandaaruit leer je welke vervoerstypes er zijn volgens het programma Slim naar Antwerpen.

Vanuit profielen van verkeersdeelnemers ontwikkelde men in Antwerpen een doorgedreven bewonersaanpak. Wat kan die betekenen op schaal van jouw gemeente of organisatie?

Maar niet alleen de Antwerpenaren verplaatsen zich in Antwerpen. Dagelijks komen velen van verder weg én uit omliggende gemeenten en streken Antwerpen binnen om te werken, naar school te gaan, te winkelen, te verpozen, ... Hoe kunnen andere gemeenten samenwerken met Antwerpen en omgekeerd om Slim naar Antwerpen waar te maken? Hoe kunnen we samen de bewoners laten nadenken over slimme verplaatsingen tijdens de spits? Op welke manier kunnen we dit samen met de bewoners realiseren? Wat zijn daarbij de noden van uw gemeente?

3. Marktplaats voor Mobiliteit door Chris Van Maroey, projectleider, Greet Steynen, bereikbaarheidsmanager Slim naar Antwerpen, werkgeversaanpak en Johan de Mulder, zaakvoerder en vennoot van B2Bike bvba

Hoe kan de overheid de markt stimuleren om verdere dienstverlening en een diverser mobiliteitsaanbod te ontplooien ter vermindering van de verkeerscongestie?

We leren hoe de Marktplaats voor Mobiliteit in Antwerpen daar een antwoord op geeft door:

  • het stimuleren van de (latente) vraag naar mobiliteitsdiensten
  • het stimuleren van het aanbod van mobiliteitsdiensten

Welke partners en projecten werden al geselecteerd? Wat doen zij? Wat is de evaluatie na 1 jaar?
In deze sessie worden ook concrete voorbeelden toegelicht:

- de Mobilotheek en samenwerking met de bedrijven

- de Bike2GO kits van B2Bike

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly