Return to site

Dorpshubs in Vlaanderen

Sessie over DORV in Vlaanderen, dorpenbeleid in de provincie Antwerpen en de werking van dorpsraden

In deze sessie duiken we in wat er leeft in Vlaanderen rond dorpshubs en dorpspunten, zowel vanuit lokaal beleid als vanuit lokaal middenveld.

  • Veerle Van Westen komt het dorpenbeleid van Provincie Antwerpen toelichten: aanpak, visie en vertaling in de praktijk. Zij brengt ons de beleidsgestuurde aanpak, maar met oog voor samenwerking en participatie.
  • Koen Dewulf van Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen werpt een blik op de rol die dorpsraden in steeds meer dorpen gaan spelen. Hij brengt ons de aanpak van onderuit, met aandacht voor uiteenlopende thema's en problemen die dorpsbewoners ervaren en aankaarten in eigen dorp. Wat brengen zij teweeg en hoe loopt samenwerking met gemeentebesturen?
  • Tom Maertens verdiept zich al enige tijd in het DORV-concept van Heinz Frey (Duitsland) en experimenteert met een eerste vertaling en implementatie in Vlaanderen. Hoe werkt dit concept en hoe kan dit ons inspireren?

De deelnemers aan deze sessie gaan ook zelf aan de slag in dialoogtafels om op zoek te gaan naar manieren om om te gaan met toekomstbeelden voor een dorp dat nood heeft aan versterking.

 

MO* (5/10/2017) - Winkelhouder redt dorp | Leraar Heinz Frey stopte het uitsterven van zowel de “kleine kruidenier” als van het dorpsleven, door nieuwe winkels annex dorpscentra op te richten. Hij begon in zijn Duitse geboortedorp en hevelde, wegens succes, de formule over naar minstens vijftig andere dorpen en stadswijken.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly