Return to site

 

 

Delende gemeente

Een sessie over de diverse rollen die een gemeente of andere actor kan spelen: delen van vervoersmodi stimuleren, zelf delen, delen van infrastructuur op de agenda zetten... En welke gemeente kent al het concept mobipunten?

Jeffrey Matthijs van Autodelen.net en Angelo Meuleman van Taxistop, gastheren en experten van dienst gooien uw blik open. Ze doen dat samen met een schare aan boeiende mensen die van diverse invalshoeken hun licht werpen op de delende gemeente.

 

Julie Mabilde werpt een blik op de wenselijke evoluties in Vlaanderen vanuit het team van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.

- Bert Meulemans, Directie-adjunct Landelijke Gilden, kadert wat een Mobipunt betekent of kan betekenen in een landelijke context en wat de noden zijn in een rurale omgeving.

- Aurelie Van Obbergen , Stedenbouwkundig ontwerper Intercommunale Leiedal, werpt een blik op mobipunten met specifieke focus op bedrijventerreinen

- Katty Michielsen, duurzaamheidsambtenaar gemeente Schoten, kijkt naar wat een Mobipunt kan betekenen voor een gemeente en brengt eigen ervaringen uit Schoten mee.

De deeleconomie boomt. Logisch als je weet dat veel voorwerpen en infrastructuren onderbenut worden. Een auto staat 95% van de tijd stil, het parkeerterrein van een bedrijf staat vaak leeg buiten de werkuren.

Gemeenten kunnen door subsidieregelingen en informatiecampagnes een belangrijke rol spelen bij het promoten van particulier autodelen. Ze kunnen nog een stap verder gaan en hun eigen wagenpark delen, dat op bepaalde ogenblikken toch stil staat. Mobipunten ontstaan daar waar fietsenstallingen en deelfietsen een plek vinden bij bushaltes, park & ride-zones en autodeelplekken.

Daarnaast beschikt een gemeente over heel wat strategisch gelegen infrastructuur die nog meer kan ingezet worden voor andere activiteiten, waardoor er minder nood is aan mobiliteit.

 

In deze sessie gaan we na hoe je zo'n systemen opzet. Wat zijn voor- en nadelen?

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly